Trường ĐH Hà Nội tuyển dụng

T.Tùng - 2/20/2019 11:05:01 AM
Yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.

 

Trường ĐH Hà Nội tuyển dụng

 

Số lượng: 30 vị trí.

Vị trí: Cán bộ các phòng, ban: Hành chính - Tổng hợp; Quản trị và Giảng viên các khoa.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển. Yêu cầu cụ thể của các vị trí tuyển dụng, xem tại: utt.edu.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ: 28/2/2019.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, P. 216, tầng 2, nhà A, trường ĐH Hà Nội, km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;