Ngân hàng VIB tuyển dụng

T. Tùng - 2/24/2019 9:08:47 AM
Những bạn tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Địa chính hoặc các trường Kỹ thuật hãy sẵn sàng nhé!

 

Ngân hàng VIB tuyển dụng

Số lượng: Nhiều vị trí.

Vị trí: Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thẩm định tài sản.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Địa chính hoặc các trường Kỹ thuật.

Thời hạn nộp hồ sơ: 28/2/2019.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ứng viên tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ và các vị trí tuyển dụng tại: http://careers.vib.com.vn.