Circle K Việt Nam tuyển dụng

T.Tùng - 3/6/2019 9:49:52 PM
Những bạn tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành Luật hoặc Quản trị Kinh doanh nhanh tay ứng tuyển nào!

 

Circle K Việt Nam tuyển dụng

 

Số lượng: Nhiều vị trí.

Vị trí: Trợ lý, bộ phận Quản trị giấy phép, Vận hành kinh doanh.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành Luật hoặc Quản trị Kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ: 12/3/2019.

Địa chỉ nhận hồ sơ: ngoc.nguyenhong@circlek.com.vn; website: www.circlek.com.vn.