Du học

  • Kinh nghiệm xin học bổng du học Nhật bản dành cho các bạn trẻ Kinh nghiệm xin học bổng du học Nhật bản dành cho các bạn trẻ
    Du học - 06/10/2019 21:00

    Mục đích của hội thảo nhằm cung cấp thông tin liên quan tới chế độ du học của Nhật Bản, giáo dục sau trung học phổ thông và xúc tiến du học Nhật Bản để sinh viên Việt Nam có nguyện vọng du học có thể chọn lựa được trường học phù hợp và du học một cách hiệu quả.