Đoàn - Hội

  • Tuổi trẻ hành động chống ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường Tuổi trẻ hành động chống ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường
    Sống trẻ - 05/11/2019 17:55

    Chiều ngày 4/11 tại Hà Nội, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm khoa học xã hội tổ chức tọa đàm “Ô nhiễm không khí và hành động của tuổi trẻ” với sự đồng hành của Plaumai Eco và tham gia của hơn 250 cán bộ, đoàn viên, sinh viên của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương.