Chính trị - Xã hội

  • Thanh niên Tây nguyên gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Thanh niên Tây nguyên gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
    Thời sự - 04/11/2019 20:00

    Tại Ngã ba Đông Dương (vùng cực Bắc Tây Nguyên) đoàn Hành trình 100 thanh niên tiêu biểu của Tây Nguyên đã hội tụ tại Kon Tum, nằm trên mảnh đất Tây Nguyên bao la, hùng vĩ, vùng đất lịch sử bên dòng sông Đăk Bla vắt ngang và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em nên văn hóa vô cùng đa dạng. Không những có thiên nhiên hùng vĩ mà Kon Tum còn gắn liền với các sự tích, truyền thống và lịch sử hào hùng…