Video

  • Hành trình 18 năm của "Tiếp sức mùa thi" Hành trình 18 năm của "Tiếp sức mùa thi"
    Video - 25/06/2019 14:03

    Tiếp sức mùa thi đã trải qua hành trình rất đỗi tự hào của lớp lớp sinh viên tình nguyện, từ khi bắt đầu khởi động với tên gọi chương trình Hỗ trợ thí sinh thi đại học.